Aula A130. Na 1:00 korytarz wiodący w stronę czoła budynku. Na 10:00 korytarz wiodący w stronę tylnej części budynku. Po wejściu do auli znajdziemy górne rzędy miejsc dla audytorium. Na dole znajdują się miejsca dla prelegentów.