Aula A026. Na 1:00 korytarz wiodący do wyjścia głównego z budynku. (Uwaga na czasowe wystawy znajdujące się zwykle na 2:00). Po wejściu do auli znajdziemy górne rzędy miejsc dla audytorium. Na samym dole znajdują się miejsca dla prelegentów.