Home Page > Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego > YourWay Beacon: Wejście do budynku A

Wejście do budynku A. Drzwi są szklane, podwójne. Drzwi automatyczne z prawej, z lewej otwierane ręcznie. Po przejściu przez drzwi znajdujemy się w głównym holu. Od niego na 12:00 biegnie główny korytarz, na 1:00 znajduje się portiernia. Na 10:00 klatka schodowa, na 11:00 boczny korytarz z salami od A012 do A017.