Home Page > Urząd Miejski w Białej > YourWay Beacon: Urząd Miejski w Białej – plan tyflograficzny II piętra

Plan tyflograficzny znajduje się na prawo od wyjścia z windy. Na wprost od windy znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na lewo od windy znajdują się drzwi prowadzące do pozostałych pomieszczeń znajdujących się na piętrze. Za drzwiami idąc w lewo dotrzesz do klatki schodowej znajdującej się po prawej stronie, za którą znajduje się pokój numer 15 -  Księgowość Budżetowa i Księgowość Podatkowa. Idąc na wprost: w pokoju numer 16 załatwisz sprawy związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej, z Zezwoleniami na Sprzedaż Alkoholu oraz z Kartą Dużej Rodziny, w pokoju numer 17 przyjmuje Sekretarz Gminy, przed wejściem do pokoju Sekretarza znajduje się biuro, w którym załatwisz sprawy kadrowe oraz związane z Obsługą Rady Miejskiej, w pokoju numer 18 przyjmuje Skarbnik Gminy, w pokoju numer 19 znajduje się Księgowość Budżetowa.