Home Page > Urząd Miejski w Białej > YourWay Beacon: Urząd Miejski w Białej – plan tyflograficzny I piętra

Plan tyflograficzny znajduje się na prawo od wyjścia z windy. Na wprost od windy znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na lewo od windy znajdują się drzwi prowadzące do pozostałych pomieszczeń znajdujących się na piętrze. Za drzwiami idąc w lewo dotrzesz do klatki schodowej, znajdującej się po prawej stronie, a po lewej pod numerem 10 znajduje się Duża Sala, zwana Salą Widowiskową Urzędu. Idąc na wprost: w pokoju numer 11 znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, w pokoju numer 12 przyjmuje Zastępca Burmistrza Białej, w pokoju nr 13 przyjmuje Burmistrz Białej, przed wejściem do pokoju Burmistrza znajduje się Sekretariat, w pokoju nr 14 załatwisz sprawy związane z Dowodami Osobistymi, z Ewidencją Ludności oraz Sprawy Wojskowe.