Home Page > Środowiskowy Dom Samopomocy w Biłgoraju > YourWay Beacon: Środowiskowy Dom Samopomocy

Znajdujesz się na pierwszym piętrze budynku Centrum Usług Społecznych w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biłgoraju, tablica tyflograficzna znajduje się po lewej stronie, w odległości 60 centymetrów od wyjścia z windy.