Home Page > Urząd Miejski w Białej > YourWay Plus Beacon: Urząd Miejski w Białej – udźwiękowiony plan tyflograficzny parteru znajdujący się przy wejściu głównym do budynku Urzędu

Plan tyflograficzny znajduje się na lewo od wejścia. Za drzwiami z przedsionka do holu głównego po lewej znajduje się wąski korytarz, w którym po lewo znajdują się pokój numer 1 – Rolnictwo, Fundusz Sołecki, Zamówienia Publiczne oraz pokój numer 2 - Gospodarka Odpadami, Ochrona Środowiska. Natomiast po prawo znajduje się pokój numer 3 - Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami, Gospodarka Komunalna, Inwestycje. Idąc na wprost od drzwi z przedsionka do holu głównego po prawej mijamy schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Dalej za drzwiami po lewej znajduje się winda. Naprzeciwko windy znajduje się wyjście z boku budynku, a za windą po lewej korytarz. W korytarzu po prawej toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, a na wprost drzwi. Za drzwiami na wprost pokój numer 5 - Podatki, a po prawo od niego znajduje się  pokój numer -  6 Gospodarowanie Lokalami Komunalnymi, Drogownictwo. Po wejściu schodami obok pokoju numer 6, po lewej stronie napotkamy pod numerem 8 -  pokój Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radcy Prawnego i Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej oraz pod numerem 9 -  pokój informatyka. Idąc dalej schodzimy trzy stopnie w dół, a następnie schodzimy schodami w dół. Następnie skręcamy w lewo. Na końcu korytarza skręcamy w prawo. Po lewej znajdują się pokoju numer 2B Księgowość Budżetowa oraz pokoju numer 1b Kasa. Po prawej znajduje się udźwiękowiony plan tyflograficzny parteru oraz toaletę ogólnodostępną dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Na wprost znajduje się wyjście z tyłu budynku.