Home Page > Urząd Miejski w Białej > YourWay Plus Beacon: Urząd Miejski w Białej – udźwiękowiony plan tyflograficzny parteru znajdujący się przy tylnym wejściu do budynku Urzędu

Plan tyflograficzny znajduje się na lewo od wejścia, za toaletą ogólnodostępną dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Na prawo od wejścia znajduje się w pokoju numer 1b Kasa a dalej w pokoju numer 2B Księgowość Budżetowa.  Po dojściu do końca korytarza skręcamy w lewo, aż dotrzemy do schodów po prawej stronie prowadzących do góry. Na spoczniku skręcamy w lewo, pokonujemy trzy stopnie w górę. Idąc dalej po prawej stronie pierwsze dwa pokoju to: pod numerem 9 pokój informatyka, a pod numerem 8 pokój Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radcy Prawnego i Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej. Za schodami w dół po prawej znajduje się  pokój numer 6 - Gospodarowanie Lokalami Komunalnymi, Drogownictwo, oraz pokój numer 5 - Podatki. Podążając na wprost aż do końca korytarza, następnie skręcamy w lewo, przechodzimy przez drzwi mijając po lewej toaletę ogólnodostępną dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Następnie skręcamy w prawo. Idąc dalej mijamy windę. Za windą przechodzimy przez drzwi, podążając wzdłuż ściany po prawej stronie. Na końcu korytarza na wprost znajduje się wyjście z budynku od strony Rynku. Na lewo schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Na prawo wąski korytarz, w którym po lewo znajdują się pokój numer 1 – Rolnictwo, Fundusz Sołecki, Zamówienia Publiczne oraz pokój numer 2 - Gospodarka Odpadami, Ochrona Środowiska. Natomiast po prawo znajduje się pokój numer 3 - Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami, Gospodarka Komunalna, Inwestycje.