Home Page > Politechnika wrocławska, Budynek C-3 > YourWay Plus Beacon: Passage between C-3 and C-4 buildings

Znacznik znajduje się nad przejściem pomiędzy budynkami C-3 oraz C-4.

Profile: Visual impairment

Profile: No architectural barriers

Profile: Hearing problems

Profile: Needs simplified text

Message in uk

Message in English

Message in Polish