Home Page > Politechnika wrocławska, Budynek T-22 > YourWay Plus Beacon: Room 6.1 - Psychological Counselling Centre

Znacznik znajduje się nad wejściem do pokoju 6.1 poradni psychologicznej.

Profile: Visual impairment

Profile: No architectural barriers

Profile: Hearing problems

Profile: Needs simplified text

Message in uk

Message in English

Message in Polish