Home Page > Politechnika wrocławska, Budynek D-2 > YourWay Plus Beacon: Thermodynamics Teaching Laboratory

Znacznik znajduje się nad wejściem do Laboratorium Dydaktyczne Termodynamiki.

Profile: Visual impairment

Profile: No architectural barriers

Profile: Hearing problems

Profile: Needs simplified text

Message in uk

Message in English

Message in Polish