Home Page > Politechnika wrocławska, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Budynek P-23 > YourWay Plus Beacon: Building P-23 | Main entrance

Znacznik znajduje się nad głównym wejściem do budynku P-23.

Profile: Visual impairment

Profile: No architectural barriers

Profile: Hearing problems

Profile: Needs simplified text

Message in uk

Message in English

Message in Polish