Home Page > Olenderski Park Etnograficzny > YourWay Plus Beacon: Olenderski Park Etnograficzny - wejście główne

Witamy w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce! Jesteśmy oddziałem Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Olenderski Park Etnograficzny odtwarza fragment nadwiślańskiej osady zamieszkałej przez olendrów w XIX i XX w. Na 5 hektarach zrekonstruowano układ wsi najbardziej charakterystyczny dla obszaru Doliny Dolnej Wisły, czyli tzw. rzędówkę bagienną. Ochroną objęto również znajdujący się tu cmentarz ewangelicko-menonicki.
Na ternie parku prezentujemy trzy pełne siedliska, które tworzą 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Obiekty te to najcenniejsze, często najstarsze i ostatnie przykłady architektury charakterystycznej dla osadników olenderskich, zostały przeniesione z Doliny Dolnej Wisły i pochodzą z XVIII i XIX w. W pierwszej zagrodzie znajduje się sklepik muzealny oraz wystawa stała: „Olenderskie konteksty... historia, religia, kultura". Wnętrza pozostałych zagród są w pełni wyposażone i ukazują warunki życia rodziny menonickiej i ewangelickiej z końca XIX i początku XX w. Zagrody otoczone są polami uprawnymi, łąkami, ogródkami i sadami. Siedliska oddzielone są rowami odwadniającymi. Drogę wiejską obsadzono drzewami owocowymi, rowy odwadniające wierzbami, a poszczególne siedliska wysoką zielenią przyzagrodową.

Znajdujesz się przy wejściu głównym do budynku. W sieni po prawej stronie umieszczona jest mapa tyflograficzna przedstawiająca układ parku. Po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa wyposażona w pętle indukcyjną. Dostępny jest tam regulamin zwiedzania oraz można wypożyczyć składane mapy termoformowalne w alfabecie Braille’a i audioprzewodniki. Zwiedzanie z psem przewodnikiem i psem asystującym jest dozwolone. Dla osób poruszających się na wózku obsługa skansenu przygotuje rampy i podjazdy.  

W razie pytań zwróć się  do obsługi skansenu, która udzieli Ci wszelkich informacji.

Życzymy miłego zwiedzania!

Message in Polish