Home Page > Altix Warszawa > YourWay Plus Beacon: Beacon Testowy - YourWay Plus
Tu można wprowadzić opis beacona YourWay Plus wyświetlający się pod jego nazwą.

Tu można wprowadzić opis beacona YourWay Plus wyświetlający się pod przyciskiem "Info"

Profile: Visual impairment

Tekst dla profilu: osoba niewidoma/słabowidząca

Profile: No architectural barriers

Tekst dla profilu: osoba z niepełnosprawnością ruchową.

Profile: Hearing problems

Tekst dla profilu: osoba niesłysząca

Message in Polish