Home Page > Altix Kielce > YourWay Plus Beacon: Biuro Pełnomocnika Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością - DEMO

Po prawej stronie Biuro Pełnomocnika Rektora do spraw studentów z niepełnosprawnością. Obecnie do odwołania dyżury odbywają się online, w środy  od godziny dziesiątej do jedenastej oraz w soboty od godziny ósmej czterdzieści pięć do dziewiątej czterdzieści pięć. Po lewej stronie Portiernia.

Profile: Visual impairment

Profile: No architectural barriers

Profile: Hearing problems

Profile: Needs simplified text

Message in uk

Message in English

Message in Polish