Home Page > Adgar Plaza, budynek A > YourWay Plus Beacon: Krajowa Izba Odwoławcza

Znajdujesz się na 4 piętrze budynku A Adgar Plaza. Znajduje się tu Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza.

Z holu przed windami można wyjść w dwu kierunkach.  

Przejście w lewo prowadzi do recepcji, poczekalni oraz do korytarza z salami rozpraw .W ciągu korytarza znajdują się sale rozpraw nr 402, 405, 406, 408, 409. Drzwi do sal rozpraw są oznakowane tabliczkami brajlowskimi umieszczonymi w strefie klamki. W ciągu tego korytarza znajduję się wejścia do toalety damskiej, męskiej oraz wejście do przedsionka toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach . Drzwi do toalet są oznakowane tabliczkami brajlowskimi umieszczonymi w strefie klamki.

Przejście w prawo prowadzi do korytarza z salami rozpraw. W ciągu korytarza znajdują się  sale rozpraw  o numerach  410, 411 dwa wejścia, 430 dwa wejścia , oraz 431 dwa wejścia. Drzwi do sal rozpraw są oznakowane tabliczkami brajlowskimi umieszczonymi w strefie klamki. W ciągu tego korytarza znajduje się wejście do przedsionka toalety dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi do toalet są oznakowane tabliczkami brajlowskimi umieszczonymi w strefie klamki.