Home Page > Adgar Plaza, budynek A > YourWay Plus Beacon: Adgar Plaza budynek A. Plan tyflograficzny po lewej stronie od wejścia.

W budynku na 4 piętrze znajduje się Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajowa Izba Odwoławcza.

Message in Polish