Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek BR) > YourWay Plus Beacon: Toaleta męska. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta męska po prawej stronie.  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością po lewej stronie.

Message in Polish