Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek BR) > YourWay Plus Beacon: Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku po lewej stronie od wyjścia z windy.

Message in Polish