Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek BR) > YourWay Plus Beacon: Toaleta damska. Szatnia.

Toaleta damska po prawej stronie. Szatnia samoobsługowa po lewej stronie.

Message in Polish