Home Page > Urząd Gminy Mogilany > YourWay Plus Beacon: Pierwsze piętro
Znajdujesz się w holu na pierwszym piętrze Urzędu Gminy Mogilany. Jeśli stoisz plecami do klatki schodowej i windy, po twojej prawej znajdują się przeszklone drzwi, a za nimi punkt informacyjny, dziennik podawczy oraz referaty finansów i budżetu, inwestycji i gospodarki komunalnej, organizacji i nadzoru, a także kierownictwo urzędu: gabinety wójta gminy, skarbnika gminy oraz sekretarza gminy. Natomiast po Twojej lewej, za szklanymi drzwiami, znajdują się toalety, w tym toaleta dostosowana pod kątem osób o szczególnych potrzebach, a na samym końcu korytarza znajdują się sala konferencyjna i sala ślubów.

Message in Polish