Home Page > Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki > YourWay Plus Beacon: Rektorat i Biuro Karier i Staży Zawodowych

Znajdujesz się przed Biurem Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Jeśli jesteś studentem i chcesz umówić się na osobiste spotkanie z przedstawicielami władz Uczelni (Rektorem, Prorektor lub Prezydentem) skontaktuj się w tej sprawie z Biurem Spraw Studenckich – tel. 0 22 489 64 10 lub napisz wiadomość na adres dziekanat@wwsi.edu.pl. Jeśli temat spotkania nie dotyczy sprawy związanej z tokiem studiów skontaktuj się telefonicznie z nr 0 22 489 64 92 lub napisz wiadomość na adres: rektorat@wwsi.edu.pl Po lewej stronie klatki schodowej znajduje się Biuro Karier i Staży Zawodowych. Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00> Ze względu na utrudniony dostęp do pomieszczenia skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Biura tel. 22 489 64 34 lub wyślij wiadomość na adres praktyki@wwsi.edu.pl

Message in Polish