Home Page > Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie > YourWay Plus Beacon: Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie
Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego przy ulicy Armii Krajowej 3 w Krośnie. Budynek położony w głębi ulicy Armii Krajowej, patrząc od ulicy Bohaterów Westerplatte, za szkołą Naftówką i Bursą. Budynek ma 3 piętra i nie posiada windy. Urząd jest na drugim piętrze. Osoby ze szczególnymi potrzebami przyjmowane są w Sali obsługi na parterze, po lewej. Przed wejściem z parkingu do budynku jest próg wysoki na 10 cm, oznaczony taśmą ostrzegawczą. Drzwi do hallu są automatycznie rozsuwane. W hallu po lewej stronie znajduje się portiernia, a po prawej tablica informacyjna urzędu. Wejście na pozostałe kondygnacje budynku, odbywa się klatką schodową, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Po wejściu do budynku prosimy o kontakt z portiernią. Telefon do koordynatora dostępności 13 436 75 46. W budynku brak WC dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Message in Polish