Home Page > Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu > YourWay Plus Beacon: Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu
Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu mieści się przy ulicy Małachowskiego 10, wejście D. Budynek położony jest blisko pętli tramwajowej Zawady i w niedalekiej odległości od ronda Śródka, gdzie znajduje się duży węzeł przesiadkowy. Centrum Biurowe Podwale, w którym mieści się urząd posiada własne miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Siedziba urzędu znajduje się na parterze budynku wielokondygnacyjnego. Do drzwi prowadzą schody (siedem stopni) wyposażone w poręcze oraz podjazd. Wejście przeszklone, ręcznie otwierane jest przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się. W holu głównym po lewej stronie, oraz w pomieszczeniach urzędu znajdują się miejsca odpoczynku. Do pomieszczeń urzędu z holu głównego prowadzą szklane drzwi drugie po lewej stronie. W urzędzie po prawej stronie nad miejscem wypoczynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem najważniejszych pomieszczeń. Pierwsze drzwi po prawej stronie prowadzą do Kancelarii urzędu. W korytarzu trzecie drzwi po prawej stronie, w pokoju nr 12 znajduje się pokój cichej obsługi. W urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Po wejściu do budynku można zwrócić się o pomoc do koordynatora do spraw dostępności w urzędzie. Telefon do koordynatora 61 65 65 609 lub 61 65 65 600. W budynku znajduje się WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Message in Polish