Home Page > Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie > YourWay Plus Beacon: Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie
Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, ulica Łukasiewicza 3. Budynek ma 4 kondygnacje i nie posiada windy. Do drzwi prowadzi podjazd przystosowany do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się. W budynku brak windy, a schody i ciągi komunikacyjne nie są przystosowane dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Po pokonaniu 5 stopni, można wejść do holu głównego. W holu główny po prawej stronie znajduje się portiernia, a na wprost znajduje się miejsce odpoczynku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się pokój obsługi interesanta, do którego prowadzi ścieżka dotykowa. Pomieszczenie oznaczone jest tabliczką w języku Braille’a. W budynku brak jest WC dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. Wejście na pozostałe kondygnacje budynku, odbywa się klatką schodową, bez udogodnień dla osób z problemami w poruszaniu się. W urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Po wejściu do budynku prosimy o kontakt z portiernią. Telefon do koordynatora dostępności 12 410 23 05.

Message in Polish