Home Page > Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku > YourWay Plus Beacon: Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
Siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku – Gdańsk ulica Biała 1. Budynek ma 4 kondygnacje i posiada windę. Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Białej, wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od ulicy Zawiszy Czarnego. Do drzwi prowadzą szerokie schody wyposażone w poręcze. Wejście nie jest przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się, brak podjazdu dla wózków. Po pokonaniu 5 stopni, można wejść do przedsionka, przez automatycznie otwierane drzwi. Na parterze budynku po prawej stronie znajduje się portiernia, a po lewej stronie znajdują się windy. Siedziba Urzędu znajduje się na trzecim piętrze, po lewej stronie po wyjściu z windy. Kancelaria Urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia do Urzędu. W holu na wprost znajduje się miejsce, gdzie można odpocząć. W pomieszczeniu numer 5 znajduje się pokój cichej obsługi. W urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Po wejściu do budynku prosimy o kontakt z portiernią. Telefon do koordynatora dostępności - 58 340 07 30. Osoby niemogące pokonać schodów prowadzących do budynku przy ul. Białej 1, w tym osoby na wózkach, mogą wejść do budynku od ulicy Zawiszy Czarnego. Budynek nie posiada WC dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Message in Polish