TRZECIE PIĘTRO Lokale użytkowe • Krzysztof Soja Usługi Projektowe i Geodezyjne • „GEOSKAR” Biuro Usług Geodezyjno-Projektowych Katarzyna Rozwadowska • Stowarzyszenie Społeczne Wzajemna Pomoc • Elżbieta Aulejtner, Zdzisław Aulejtner Usługi Geodezyjne i Projektowe • Włodzimierz Czerniewski Usługi Geodezyjne Limbus • Kuratorium Oświaty w Kielcach • Spektra Szkolenia Specjalistyczne • SIGEO Sp. zo.o. • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej • Zakład Usług Geodezyjnych „Geodezja” Sławomir Majewski, Wiesław Bogus • Usługi Geodezyjne Ryszard Sota • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Message in Polish