Home Page > Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach - ul. Obroki 87 > YourWay Plus Beacon: Siedziba Archiwum Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach – Katowice, ulica Obroki 87
Archiwum Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (budynek A), Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach (budynek B), Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach (budynek B), ul. Obroki 87, 40-833 Katowice. Do budynków A i B prowadzi jedno wspólne wejście dla gości, z poziomu gruntu, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwane. Portiernia znajduje się na wprost drzwi wejściowych, dalsze przejście jest zabezpieczone drzwiami. W przedsionku znajduje się miejsce odpoczynku. Archiwum Wyższego Urzędu Górniczego zlokalizowane jest w budynku A. Do pomieszczeń archiwum prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach znajduje się na pierwszym, drugim oraz czwartym piętrze budynku B, sekretariat Urzędu zlokalizowano na drugim piętrze. Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach znajduje się na pierwszym oraz trzecim piętrze budynku B, sekretariat Urzędu zlokalizowano na trzecim piętrze. Budynek B wyposażony jest w windę obsługującą wszystkie poziomy. Winda jest przystosowana do wjazdu wózków inwalidzkich, nie posiada przycisków sterujących umożliwiających odczyt w alfabecie Braille’a. Korytarze budynku B dzielone są drzwiami z samozamykaczami. Na każdym piętrze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W Urzędzie można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online. W budynku zastosowano oznaczenia kontrastowe dla osób niedowidzących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek A posiada dodatkowo dwa wyjścia ewakuacyjne, po schodach, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych, a budynek B dodatkowo jedno wyjście ewakuacyjne na poziom gruntu. Po wejściu do budynku prosimy o kontakt z pracownikiem portierni. Telefon do sekretariatu OUG w Katowicach: 32 788 98 51.

Message in Polish