Home Page > Urząd Miejski w Rzgowie > YourWay Plus Beacon: Plan Tyflograficzny pierwszego piętra Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Plan Tyflograficzny pierwszego piętra Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Pokój 21 – Burmistrz Rzgowa, Pokój 22 – Zastępca Burmistrza Rzgowa, Pokój 23 - Sekretariat, Pokój 24 – Biuro Rady, Pokój 25 – Księgowość wydatkowa, Pokój 26 – Księgowość wydatkowa, Pokój 27 – Skarbnik Miasta, Pokój 28 – Księgowość dochodowa, Pokój 29 – Sekretarz Gminy, Pokój 30 – Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Pokój 31 - Oświata, Pokój 32 – Ewidencja Ludności / Obrona Cywilna / Zarządzanie Kryzysowe / Informacje Niejawne, Pokój 33 – Kadry / Płace, Pokój 34 – Promocja / Sprawy Społeczne. Pokój 35 - Podatki Pokój 36-37 – Sala Ślubów.

Message in Polish