Home Page > Urząd Miejski w Rzgowie > YourWay Plus Beacon: Plan Tyflograficzny parteru Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Plan Tyflograficzny parteru Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Pokój 1 – Informatycy, Pokój 2 – Rolnictwo / Geodezja, Pokój 3 – Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Architektury i Budownictwa / Wydział Geodezji i Kartografii, Pokój 4 – Inwestycje / Zamówienia Publiczne, Pokój 5 – Gospodarka Przestrzenna, Pokój 6 – Ochrona Środowiska, Pokój 7 – Ochrona Środowiska, Pokój 8 – Doręczyciel / Informacja Publiczna, Pokój 9 – Starostwo Powiatowe w Łodzi Wydział Komunikacji, Pokój 10 – Działalność Gospodarcza / Redaktor - Administrator strony internetowej, Pokój 11 – Gospodarka Komunalna / Odpady, Pokój 12 – Egzekucja Podatkowa, Pokój 13 – Kasa, Pokój 14-15 - Archiwum.

Message in Polish