Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek CP) > YourWay Plus Beacon: Biuro Karier i Praktyk / Stowarzyszenie Absolwentów WSB w Poznaniu.
Pokój 304. Biuro Karier i Praktyk . Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Biuro Karier czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od dziewiątej do piętnastej trzydzieści. Praktyki Zawodowe czynne w poniedziałki od dwunastej do szesnastej, wtorki od trzynastej do siedemnastej, środy od dziesiątej do szesnastej oraz w soboty od dziesiątej do czternastej.

Message in Polish