Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek CP) > YourWay Plus Beacon: Pokój Prodziekanów.
Pokój 321 Doktor Edyta Wojtyla Prodziekan do spraw dydaktyki​​ Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu. Doktor Agnieszka Narożniak Prodziekan do spraw studentów Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu. Pamiętaj o konieczności pobrania biletu z kolejkomatu na pierwszym piętrze.

Message in Polish