Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek CP) > YourWay Plus Beacon: Pokoje Prodziekanów.
Po lewej stronie pokój 318. Doktor Iwona Werner Prodziekan do spraw Studentów Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu. Po prawej stronie pokój 319. Doktor Jacek Połczyński Prodziekan do spraw Jakości Kształcenia Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu. Pamiętaj o konieczności pobrania biletu z kolejkomatu na pierwszym piętrze.

Message in Polish