Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek CP) > YourWay Plus Beacon: Dział Współpracy z Zagranicą.
Pokój 200. Dział Współpracy z Zagranicą. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od dziesiątej do piętnastej.

Message in Polish