Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek CP) > YourWay Plus Beacon: Kancelaria. Pokój Dziekana.
Pokój 201. Kancelaria. Wejście przez kancelarię do pokoju Dziekana Wydziału Finansów i Bankowości w Poznaniu doktora Romana Łosińskiego. Przed spotkaniem z Dziekanem należy pobrać bilet z kolejkomatu. Znajduje się on przy wejściu do Dziekanatu. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej do szesnastej.

Message in Polish