Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek CP) > YourWay Plus Beacon: Biuro Pełnomocnika Rektora do spraw Studentów z Niepełnosprawnością / Portiernia
Po prawej stronie Biuro Pełnomocnika Rektora do spraw studentów z niepełnosprawnością. Obecnie do odwołania dyżury odbywają się online w środy od godziny dziesiątej do jedenastej oraz w soboty od godziny ósmej czterdzieści pięć do dziewiątej czterdzieści pięć. Po lewej stronie Portiernia i schody na pierwsze piętro.

Message in Polish