Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek CP) > YourWay Plus Beacon: Wyjście główne z budynku CP.
Wyjście główne z budynku CP. Na wprost przed wyjściem 4 schody w górę. Po lewej stronie rampa dla wózków. W przedsionku druga para drzwi prowadzących na zewnątrz.

Message in Polish