Home Page > Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim > YourWay Plus Beacon: Wejście do Bloku C Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W Bloku C na parterze znajduje się: Biblioteka, biuro projektów, czytelnia, pracownia językowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, sale wykładowe nr: 17,21,22, samorząd studencki, stanowisko tyfloinformatyczne. W Bloku C na piętrze znajduje się: Biuro Osób Niepełnosprawnych, Dział administracyjno-techniczny, dział dydaktyczny, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o zdrowiu, Dziekanat, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych, Kadry, Kanclerz, Kaplica, Kasa, Katedra Pielęgniarstwa, Kwestura, Ostrowiecka Szkoła Biznesu, Pełnomocnik Kanclerza i Rektora, Rektor, Rektorat, sale wykładowe: 6 do 10.

Message in Polish