Message in Polish

Piwnica. Przy schodach znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie od wejścia do piwnicy znajduje się pomieszczenie numer 002. Po prawej stronie od wejścia do piwnicy znajduje się hol z pomieszczeniami: po lewej stronie pomieszczenia z numeracją od 003 do 005, po prawej stronie pomieszczenia z numeracją od 008 do 011, w tym toaleta damsko-męska, Dodatkowo za schodami znajduje się pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do użytku pracowników. W piwnicy znajduje się również sala konferencyjna, z której korzystają pracownicy jednostek.