Message in Polish

Parter. Przy schodach znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się portiernia oraz hol z pomieszczeniami: po lewej stronie pomieszczenia z numeracją od 02 do 04, po prawej stronie pomieszczenia z numeracją od 05 do 07. Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się pomieszczenie nr 08. W lewym skrzydle znajdują się: toaleta męska oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.