Home Page > Ministry of Sport > YourWay Plus Beacon: Ministerstwo Sportu, Plan Tyflograficzny pierwszego piętra
Plan Tyflograficzny pierwszego piętra. Ministerstwo Sportu - Senatorska 12. Na piętrze zlokalizowane są następujące komórki organizacyjne: Departament Infrastruktury Sportowej i Departament Kontroli i Nadzoru.

Message in Polish