Home Page > Ministry of Sport > YourWay Plus Beacon: Ministerstwo Sportu, Plan Tyflograficzny drugiego piętra
Plan Tyflograficzny drugiego piętra. Ministerstwo Sportu Senatorska 12. Na piętrze zlokalizowane są następujące komórki organizacyjne: Departament Sportu Wyczynowego, Departament Sportu dla Wszystkich, Departament Kontroli i Nadzoru i Departament Prawny.

Message in Polish