Home Page > Ministry of Sport > YourWay Plus Beacon: Ministerstwo Sportu, Plan Tyflograficzny parteru. Pałac Blanka
Plan Tyflograficzny parteru. Pałac Blanka - Ministerstwo Sportu Senatorska 14. Po lewej stronie od wejścia do budynku, recepcja urzędu, proszę o zgłoszenie recepcjoniście sprawy do załatwienia w urzędzie.

Message in Polish