Home Page > Ministry of Sport > YourWay Plus Beacon: Ministerstwo Sportu, Drugie piętro
Ministerstwo Sportu, Drugie piętro, Departament Sportu Wyczynowego, Departament Sportu dla Wszystkich, Departament Kontroli i Nadzoru, Departament Prawny, proszę dzwonić, wideofon jest po prawej stronie od wejścia. Aby dojść do planu tyflograficznego, idź prosto aż do ściany, a potem przejdź 2 metry w prawo.

Message in Polish