Home Page > Ministry of Sport > YourWay Plus Beacon: Ministerstwo Sportu, Pierwsze piętro
Ministerstwo Sportu, Pierwsze piętro, Departament Infrastruktury Sportowej, Departament Kontroli i Nadzoru, proszę dzwonić, wideofon jest po lewej stronie od wejścia. Aby dojść do planu tyflograficznego, idź prosto 1 metr, a następnie skręć w lewo i przejdź 2 metry. Plan będzie po Twojej prawej stronie.

Message in Polish