Home Page > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy > YourWay Plus Beacon: PCPR w Bydgoszczy - Wejście główne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy. Pracujemy w godzinach od 7:30 do 15:00 w poniedziałki, środki i czwartki. Od 7:30 do 16:00 we wtorki oraz od 7:30 do 15:00 w piątki.

Na parterze wchodząc od wejścia głównego po lewej stronie znajduje się  dźwig dla osób niepełnosprawnych, którym dostaniesz się na 1 piętro. Na wprost od wejścia głównego zlokalizowane są schody prowadzące na 1 piętro.

Następnie kierując się w stronę schodów znajdują się kolejno od lewej pokój 100 księgowość, pokój od 101 do 104 to pokoje Działu Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej, gdzie załatwisz swoje sprawy tym zakresie oraz pokój 105 kierownika Działu Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej.

Na parterze wchodząc od wejścia głównego po prawej stronie znajdują się kolejno: pokój 106 kierownika Działu Organizacyjnego, pokój 107 Kancelaria, gdzie złożysz swoje dokumenty, bądź uzyskasz niezbędne Ci informacje. Obok Kancelarii znajduje się toaleta ogólnodostępna przystosowana również osobom niepełnosprawnym. Po tej stronie zlokalizowany jest również  pokój 110 Działu Organizacyjnego oraz pokój 111 Kadry.

Kierując się schodami na wprost wejdziesz na pierwsze piętro, gdzie znajduje się siedziba Filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie.

Wchodząc na pierwsze piętro po lewej stronie na samym końcu korytarza znajduje się pokój 201 Działu Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej, w którym załatwisz swoje sprawy.

Message in Polish