Home Page > Obwód Ochronny Rąbka > YourWay Plus Beacon: Toalety

Toalety. Po prawej stronie budynku znajdują się drzwi do toalet. Po wejściu do budynku po lewej stronie pierwsze drzwi prowadzą do toalety męskiej, następne do toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, następne do toalety damskiej. Drzwi po prawej stronie, pierwsze od wyjścia prowadzą do pomieszczenia służbowego, następne do toalety dla dzieci.

Message in Polish