Home Page > Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego > YourWay Plus Beacon: Kasa biletowa Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego

W najmniejszym budynku na terenie osady latarników znajdującym się po lewej stronie znajduje się kasa biletowa Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego. Od 1 maja do 30 września sprzedawane są tu bilety uprawniające do zwiedzania Muzeum. Poza tym terminem bilety należy kupić w głównym budynku Muzeum. Przed powstaniem Muzeum budynek ten służył jako stróżówka dla mieszkających w osadzie latarników.

Message in Polish