Home Page > Zagroda chłopska w Kakoninie "Chata Kaka" > YourWay Plus Beacon: Toaleta ogólnodostępna

Toaleta ogólnodostępna. Przed wejściem jest mały stopień. Toaleta znajduje się po prawej stronie w końcu sali. Dwoje drzwi otwierają się na zewnątrz. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Message in Polish