Home Page > Park Narodowy Gór Stołowych > YourWay Plus Beacon: Witamy w dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16. września 1993 roku. Obejmuje wierzchowinowe i centralne partie Gór Stołowych oraz północno - zachodnią część Wzgórz Lewińskich. Na północnym zachodzie Park sąsiaduje z czeskim parkiem krajobrazowym CHKO Broumovsko. Jest to jedyny geologiczny park narodowy w Polsce.

Na parterze budynku dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych znajdują się biura Straży Parku (pierwsze drzwi po lewej) oraz Zespołu do spraw Edukacji i GIS (drugie drzwi po lewej i drugie drzwi po prawej w końcu korytarza).

Na pierwszym piętrze, w lewej części, znajduje się biuro Dyrektora Parku, Zastępcy Dyrektora, Nadleśniczego i Komendanta Straży Parku oraz sekretariat. W prawej części korytarza działają Zespół do spraw administracji, Zespół do spraw Ochrony Przyrody, Zespół do spraw Finansowo - Księgowych oraz kadry. Na drugim piętrze funkcjonują Zespół do spraw Badań Naukowych i Obszarów Natura 2000, Zespół do spraw Udostępniania Parku oraz kancelaria Obwodu Ochronnego Bukowina.

Message in Polish